Musikerförbundet – Vi har sökt samarbete för bra villkor!

Följande brev har idag gått ut til förbundsordföranden för Sverige samt Stockholm hos Musikerförbundet. Nu inväntar vi svar för att hjälpa våra medlemmar med deras rättigheter vid tvister och liknande!

———— 120608———

Hej Förbundsordförande samt ordförande för Stockholm.

Jag har idag pratat med Er registeransvarige på förbundet och under ca 20 minuter.

Vi är Artisternas Riksdag med 1900 ideella medlemmar och som samlar alla kreativa människor inom musik, film och TV, för de som idag inte är kvalificerade för Teaterförbundet eller andra fackliga organisationer.

Får vi utöva ett samarbete med Musikerförbundet avseende musiker, ljus- och ljud, samt Diskjockeys och de angränsande områden som Ni är duktiga på?

Vi har några ideella medlemmar idag som är rådvilla och förmodligen skulle behöva en fackförening inom Musikerområdet!

Tyvärr finns det arbetsgivare som lurar våra medlemmar och de känner att de vid dessa tillfällen inte har några rättigheter för att kunna göra sina röster hörda.

Får vi möjlighet att bjuda in någon av Er för en facklig informationskväll inom musik och ljud, för våra medlemmar???

Vi har musiker, filmarbetare, statister, skådespelare , producenter, ljus- och ljudarbetare m.fl. grupper hos oss!

Vad sägs om att etablera kontakt och se om vi kan hitta ett sätt för att stärka de fackliga banden mellan en del av våra medlemmar och Er i Musikerförbundet?

MVH

Thomas Gjutarenäfve

Grundare av Artisternas Riksdag

Orgnr. 802455-3201

Mobil: 0705-127955

Tel: 08-6055777

http://www.artisternasriksdag.se/

www.gjutarenafve.com

About author

Related Articles

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *